27.6.18

Við erum farin á Landsmót....

Landsmótsnefndin er klár með Landsmótið í Ketilási 

Búið að hlaða rútuna og kerruna með því sem þarf til að halda gott mót.

Mótorhjólið á Kerrunni er aðalvinningurinn í happadrætti Landsmótsins

 En fjöldi aukavinninnga eru einnig í boði frá m.a

22.6.18

Frítt fyrir bifhjólamenn í gegnum Hvalfjarðargöngin um landmótshelgina.

Landsmótsnefndin hefur náð samkomulagi við Spöl.ehf


Um að gjaldfrjalst verði fyrir mótorhjólafólk í gegnum Hvalfjarðargöngin 28 júní-2 júlí í tilefni Landsmóts Bifhjólamanna sem er á Ketilási Fljótum í Skagafirði.

Kv. Landsmótnefnd

21.6.18

Slys og veikindi urðu kveikjan að rafknúinni samfélagsbyltingu


Skjaldbökurnar, fyrstu rafhjólasamtök landsins, formlega stofnuð í blómabænum Hveragerði 17. júní:
– Ungir sem aldnir, hreyfihamlaðir og heilbrigðir þeysa nú um götur Hveragerðis og hafa gaman af


Í Hveragerði hefur á liðnum misserum verið að myndast skemmtilegt samfélag áhugafólks um rafhjól. Þar er aðalega um að ræða þríhjól sem henta ,jög vel til fjölþættra, nota ekki síst hreyfihömluðum og eldra fólki.  Þá er ungt fólk einnig farið að kaupa slík hjól, enda þykja þau verulega ,,töff". Þannig að þarna er í raun að spretta upp rafknúin samfélagsbylting.
         Svafar Kristinsson hefur leitt þessa vakningu í Hveragerði en hann flutti inn fyrsta rafmagnsþríhjólið frá Kína til eigin nota 2016. Hann segir rafknúin hjól af þessu tagi henta afskaplega vel til ýmissa þarfa og geti líka nýst hestamönnumþar sem enginn hávaði er frá þeim eða mengun sem fælt getir hrossin. Þá gætu þau líka hentað garðyrkjustöðvum, vöruskemmum og sjálfsagt víðar.

Slys og veikindi kveiktu áhugann á rafhjólunum

Svavar segist hafa verið blessunarlega laus við öll líkamleg áföll fram til ársins 2010 en þá tók við fimm ára tímabil þar sem, hann þurfti að takast á við alvarlegan kaláverka á fótum, krabbamein, sem fylgdi skurðaðgerð, geisla- og lyfjameðferð og öllu sem því fylgir, hryggbrot og skömmu fyrir jólin 2015 alvarlegt fótbrot.
      Staðan var þannig að á þessum fimmárum bjó hann við verulega skerta hreyfigetu og var að hluta bundinn við hjólastól. Þetta hafði í sér mikla félagslega einangrun og hann segist hafa verið að öllu leyti háður fjölskyldu og vinum hvað varðar að komast milli staða. Þegar hér var komið var svartsýni og kvíði farið að vera vandamál og margar spurningar vöknuðu um tilgang lífsins og framhald. Hann segist hafa farið að skoða þann möguleika að fá farartæki hjá almannatryggingum, svokallaðar rafskutlur, en um úthlutun þeirra gilda nokkuð strangar reglur bæði hvað varðar úthlutun og hversu hratt þær mega fara. Úr varð að Svavar fór að skoða möguleikann á að flytja inn sjálfur hjól sem hentaði og eftir nokkra leit varð fyrir valinu hjól frá  Tongli Motorcykle í Kína.

Félagsleg einangrun rofin með kaupum á rafknúnu þríhjóli

Í stuttu máli má segja að með tilkomu þessa hjóls hafi hans félagslega einangrun verið að miklu leyti rofin og fór Svavar að geta farið flestar sínar ferðir á eigin forsendum.
Eftir á að hyggja þá sér hann hversumikilvægur þáttur er fyrir fólk sem hefur lent í álíka áföllum í lífinu og þeirra sem vegna aldurs eða glíma við stoðkerfisvandamál að hafa slík farartæki til afnota og í hans huga með ólíkindum að þessi þáttur skuli ekki hafa meira vægi í allri endurhæfingu og þá á hann við hjá því fagfólki sem hann hefur haft samskipti við á þessum árum.
  ,,Það atriði að fólk fari út af heimilinum sínum og njóti þess að fá rigninguna í andlitið eða sólina eftir atvikum er svo mikilvægt þegar verið er að koma fólki af stað út í lífið á nýjan leik eftir áföll og þá skiptir ekki máli endilega hver fyrstu skrefin eru, gangandi eða á hjóli.
Hvernig fólk þróar sína hreyfingu er svo undir hverjum og einum komið en hafa ber í huga að útiveran og það að geta bjargað sér sjálfur er svo mikilv´gt á þessum fyrstu skrefum.
    ,,Mín einangrun var algerlega rofin með þessu," segir Svavar sem fer yfir 90% allra sinna ferða á þessu þríhjóli sínu.  Í þorpum og bæjarfélugu á landsbyggðinni, þar sem yfirleitt er stutt í alla þjónustu, ætti fólk líka í flestum tilfellum að geta látið svona farartæki duga.

Fyrirtæki stofnað um hagkvæm innkaup

Eftir því sem tíminn leið fór áhugi fólks að aukast fyrir þessum ferðamáta. Fólk sá þá möguleika sem Svavar gat nýtt hjólið sitt og út varð að hópur fólks í Hveragerði tók sig saman um innflutning á nokkrum hjólum, sem komu til landsins í lok árs 2016.
    Með þessum hjólum jókst áhuginn enn frekar og í byrjun þessa árs 2018 var ákveðið að stofna félag í kringum innflutning á hjólum sem þessum og fékk Svavar til liðs við sig Sigurjónu Báru Hauksdóttur og eiginmann hennar, Svein Óskar Þorsteinsson, sem eiga og reka fyrirtækið Rafsveinn ehf. í Reykjavík. Sigurjónu kynntist Svavar í endurhæfingu á spítalanum í Stykkilshólmi en þau eru bæði að glíma við stoðkerfisvandamál. Úr varð félagið RHF hjól ehf. Ætlun þeirra var og er að reka félagið með sem allra minnstri yfirbyggingu og sem mest á netinu.  í staðinn vilja þau geta boðið hjól á besta mögulega verði til að gera sem flestum möguleika á að eignast svona farartæki.
   Hjólin flokkast undir léttbifhjól í flokki 1 í Umferðarlögum en þar er aldurstakmark 13 ár og ekki þarf nein sérstök réttindi á hjólin og tryggingar falla undir heimilistrygginguna.

Komast 30 til 40 km á einni hleðslu

,,Það er mín reynsla að það má komast 30 til 40 km á hvessi hleðslu miðað við íslenskar aðstæður.
Hver hleðsla er ein kílówattstund , sem samkvæmt gjaldskrá kostar 15 krónur. í bæjarfélagi eins og Hverarerði getur fólk sparað sér verulegar fjárhæðir með að tileinka sér svona ferðamáta þar se hér er ekki um svo ýkja miklar vegalengdir að ræða en samt  nægilega miklar að oft þar að nota farartæki ef tíminn er knappur eða ferðin í Bónus kallar á burð. Hér getum við auðveldlega farið út í umræðuna um hvernig við getum aukið kaupmáttinn en látum stjórnmálamönnum og verkalýðsleiðtogum eftir þá umræðu,"segir Svavar

Fyrir alla aldurshópa

Hann vill taka fram að hjólin henti öllum aldurshópum.
     ,,Sá yngsti sem hefur fengið hjól hjá okkur er 14 áraog sá elsti er í dag 94 ára og notar hjólið sitt daglega. Ekki má gleyma umhverfisþættinum en eins og öll umræða hefur verið þá er það farið að skipta okkur jarðarbúa verulega miklu máli að draga úr notkun á bensíni og olíu."

Hjólin líka hentug á golfvöllinn

,,Við höfum undanfarið verið að skoða ýmsa aðra möguleika fyrir þessi hjól og létum smíða fyrir okkur festingar fyrir golfpoka eð það í hugaað nota mætti hjólin á golfvelli landsins og sýnist okkur þetta hafi mælst ágætlega fyrir.
      Við sendum myndir af festingunni til framleiðanada hjólanasem sýndi málinum mikinn áhuga en nefndi strax að betra væri að flytja hjólin inn með 1000kW mótor í stað 500kW eins og við höfum ger. Þá hafa hestamenn einnig sýnt hjólunum áhugaþar sem þau eru hljóðlát og fæla ekki hesta með hávaða og ef rétt er farið að þeim. Ég dreg ekki í efa að fleiri hópar sjái sér hag í að nota svona farartæki ég nefni þá t.d. vöruhús, virkjanir og verksmiðjur."

Frumraun líkt og Tomsen-bíllinn

Fyrir ekki svo löngu var umræða um fyrsta bílinn sem kom til landsins í byrjun síðustu aldar, Thomsen-bíllinn. Ekki höfðu þá allir mikla trú á svona farartæki og þótti flestum sinn gráni merkilegri. Ég get h´glega séð okkur og aðra sem eru að flytja inn rafknúin ökutæki í sviðaðri stöðu en þarna mun eins og þá þróunin í framleiðslunni og tíðarandinn hjálpa til. Fólk má ekki vera hrætt við breytingar heldur taka þeimmeð jákvæðu hugarfari og móta með sér afstöðu og þekkingu og reynslu.
    Ég hef oft verið spurður hvers vegna ég ferðast um á svona farartæki og ég hef svarað því til að þessi ferðamáti henti mér afskaplega vel, ég hafi gaman af að hitta fólk, sem ég myndi án efa ekki hitta, a.m.k. jafn oft, ef ég væri á bíl. Fyrir utan það þá sæi ég verulegan fjárhaglegan ávining að nota farartæki sem þessi, ætti meiri pening í buddunni sem gæti farið í aðra skemmtilega hluti en olíu, tryggingar og bifreiðagjöld," segir Svavar Kristinnsson
- Taka tryggingar ekki þátt í kaupum á svona hjólum fyrir hreyfiskerta?
     ,,Sjúkratryggingar hafa verið að kaupa hjól og lána fólki. Á því er þó sá annmarki að gerðar eru kröfur um að hjól fari ekki hraðar en á 10 km hraða á klukustund. Ég er ekki viss um að við förum með okkar hjól inn í þann pakka. Það þyrfti aðbreytaþeim talsvert og ég held að við höldum okkur við hjól sem komast á 25km hraða."

Stofnuðu Skjaldbökurnar, fyrsta rafhjólaklúbb landsins

Þessi vaxandi rafhjólamenning í hveragerði hefur stóraukið samhug fólks sem margt var orðið félagslega einangrað. Nú er þetta fólk farið að hittast reglulega á götum bæjarins.
     Var því svo komið að ákveðið var að stofna rafhjólasamtök Hveragerðis og var það gert með formlegum hætti á þjóðhátiðardegi Íslands , 17. júní. Hlutu þau nafnið Rafhjólaklúbburinn Skjaldbökurnar og er þar í gamansemi verið að höfða til bifhjólasamtakanna Sniglana. Er þetta jafnframt fyrsti rafhjólaklúbburinn á landinu svo vitað sé.  Af þessu tilefni var efnt til hópreiðar rafhjólafólks um Hveragerði á þjóðhátíðardaginn.

Með 500 eða 1.000 watta mótor

Þessi hjól eru samkvæmt lögum ekki skráningarskyld og þurfa því ekki að vera tryggð se, ökutæki. Aldurstakark notenda er einungis 13 ár. Það má því nota þau á gangstéttum, gangstígum og hjólreiðastígum. Þar sem hámarkshraði inn í þorpinu í Hveragerði er yfirleitt ekki nema 30 km, þá eru engin vandkvæði á að nota þessi hjól í umferðinni heldur.
     Mótor þeirra er 500 wött og rafhlaða 4x12volt, eða samtals 48 volt. Hleðslutæki er 10-20 amper og tekur 6-8 klukkustundir að fullhlaða rafhlöðurnar. Hjólið er innsiglað þannig að komast ekki hraðar en á 25km hraða. Á hjólunum eru diska og skála bremsur og mótorbremsa.

Kraftmeiri hjól fyrir golfið og brattari brekkur

Eins og fyrr segir er hægt að fá hjól af þessari tegund með 1000 watta mótor og 60 volta rafhlöðu. Þau henta trúlega betur ef mikið er um brekkur og ef menn ætla að nota þau t.d. í golfið. Þá gætu öflugri hjólin líka hentað betur í mörgum bæjarfélugum úti á landsbyggðinni þar sem byggt er upp í hlíðar.
  Einnig er hægt að fá hjól frá framleiðanda sem komast hraðar en á 25 km hraða, en þá eru þau skráningarskyld og krefjast sértrygginga. Svavar segir það sitt mat að þegar hjólin eru gerð fyrir meiri hraða þá sé sjarminn eiginlega farinn af notkun þeirra og hagkvæmnin ekki eins mikil fyrir þann markhóp sem hann hafi verið að horfa til.

Sveitarfélagið fagnar framtakinu

Eyþór H. Ólafsson verkfræðingur er forseti bæjarstjórnar Hveragerðis. Hann segir þessa innleiðingu rafhjólamenningarinnar í bænum vera mjög gleðilega og skemmtilega.
    ,,Svavar hefur staðið á bak við þetta og fólk tekur þessu mjög vel. Hér eru kjöraðstæður fyrir svona rafhjól, mikið sléttlendi og þægilegt að fara um. Þá er enginn hraðaumferð í gegnum bæinn svo notendur hjólana þurfa ekkert að óttast, enda höfum við markvisst verið að takmarka hér hraðann.
   Það er ekkert hægt að neita því að bærinn er vinsæll hjá fólki sem komið er yfir 55 ára aldur og hlutfall eldri borgara því töluvert hátt. Fyrir þetta fólk eru svona hjól kjörinn ferðamáti og þegar farinn að myndast ákveðin menning í kringum þetta. Það má því segja þetta framtak sé ákveðið samfélagsverkefni og gaman að þetta skuli einmitt gerast hér. Svavar á auðvitað heiðurinn af því . Hér má sjá menn á svona hjólum, eins og Örn Guðmundsson sem hefur verið einn af okkar kjarnamönnum í bæjarfélaginu í gegnum tíðina.
   Svo getur verið að unga fólkið koma meira inn í þetta og rafhjólin verði aðal damgöngumátinn hér innanbæjar," segir Eyþór.  Vísar hann þar m.a. til reynslu íbúa við Miðjarðarhaf og á Kanaríeyjum þar sem skutlur af svipuðu tagi er algengur samgöngumáti.

Rafhjólamenningin gullsígildi 

,,Sveitarstjórinn tekur þessu mjög fagnandi. Þetta er gullsígildi og skapar aukið líf hér við aðalgötu bæjarins og dregur fólk út úr húsunum,"segir Eyþór.Bændablaðið |  21.6.2018

20.6.18

DAGSKRÁ LANDSMÓTS BIFHJÓLAMANNA 2018

Fim:
22:00 Landsmót Sett.
22:30 Ingvar Valgeirs Spilar fyrir Landsmótsgesti.

Fös:
10-17 Fólk að vakna og Aðrir gestir að mæta á staðinn.
18:00 Tegundareipitog.
20:00 Landsmótssúpa, Orkumikil súpa sem er góður undirbúningur fyrir átök helgarinnar.
20:30 AA fundur
21:30 Varðeldur kveiktur.
23:00 Ball kvöldsins hljómsveitin Swiss mætir á svið með alvöru Rokk.
Búningakeppnin hefst og dómarar verða að störfum allt mótið.

Forsölu á Landsmót 2018 lokiðForsölunni á Landsmót er lokið

Við hittumst þá bara í hliðinu á Ketilási..

19.6.18

Fleiri gjafir til mótorhjólasafnsins

Enn bætir Bifhjólaklúbbur Norðuramts Tían í safnið en á dögunum gaf klúbburinn Mótorhjólasafninu 65 tommu Samsung hágæða sjónvarpstæki.

En núna var gjafapakkinn stækkaður því að Tían bætti við og gaf safninu Örbylgjuofn og Samlokugril ,sem á eftir að koma sér vel.

18.6.18

100 ára afmæli var haldið á Mótorhjólasafninu

Fyrir eitt hundarað árum þ.e árið 1918 flutti Ingólfur Espólín kaupmaður á Akureyri inn mótorhjól af gerðinni Henderson.


Henderson Árg 1918

Hjólin eru Amerísk framleidd á árunum 1912-1931.
Grímur Jónsson gerði hjólið upp og sá það gangsett árið 2012. Hjólið hefur verið á Mótorhjólasafninu á Akureyri frá árinu 2014 og er höfuðdjásn þess, enda elsta mótorhjól landsins. Afkomendum Gríms, eigendum hjólsins og safninu, kom strax saman um að gangsetja hjólið á 100 ára afmæli þess, árið 2018.

6.6.18

Tían færði Mótorhjólasafninu gjöf.

Á myndinni má sjá Víði Hermannsson í stjórn Tíunnar
afhenda Haraldi Vilhjálmsyni stjórnarmanni safnsins tækið góða.

Já eins og flestir Tíufélagar vita þá hefur klúbburinn ánafnað einum þriðja hluta árgjalda í klúbbnum til Mótorhjólasafns Íslands.

4.6.18

Bílasýning BA 17 júní.


Kæra Bifhjólafólk.


Nú styttist í Bílasýninguna okkar 17. júní og okkur vantar endilega hjól á sýninguna.

Þeir sem hafa áhuga á að lána okkur hjól á sýninguna endilega hafið samband við


Sidda Ben. 8998396

kv B.A.

3.6.18

Sjómannadagsrúntur var tekinn í dag á Akureyri

Um 20 hjól tóku þátt í sjómannadagshópakstri um Akureyri og nágrenni. 

Ekið var góður hringur um bæjinn og svo út úr bænum svokallaða Litla Eyjafjarðarhring og endað á

Fjölskyldumóti var haldið vegna sjómannadagshátíðarinnar í Kjarnaskógi rétt innan við Akureyri,

LANDSMÓTSSÚPUPOTTURINN

Fyrir viðgerð

Landsmótsnefndin hafði talsvert fyrir því í ár að endurheimta pottinn góða sem fylgt hefur Landsmóti í áratugi, og hefur hann gefið af sér ymsar gerðir af súpum sem hafa yljað okkur í gegnum tíðina.


Því miður þá var ástand Pottsins orðið það slæmt eftir áratugi í flutningum milli landshluta,,, hefur sennilega verið rúllað fram af vörubílspalli og látinn detta í jörðina ,,,,

Sem sagt miðað við ástand hans þá varð bara að setja pottinn í uppgerð.

2.6.18

Á döfunni á morgum Sjómannadag.

Hópakstur um bæinn. Og svo einn Eyjafjarðarhring.
Leggjum í hann kl 13
Endum svo í Kjarnaskógi..á

Bjölluhringingarathöfn við safnið

Um 40 manns voru viðstödd Bjölluhringingarathöfn sem að Sober Riders héldu við Mótorhjólasafnið í gærkvöldi.Þar var minnst fallina félaga með því að lesa upp nöfn þeirra og hringja bjöllu strax á eftir.

Myndir :Kalla


Landsmót Ketilás 2018


Miðaverð 10000kr


Paraverð 18000kr


Viðburðurinn á facebook

FORSÖLU LOKIÐ